19/05/2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการใช้บริการของ ufabettinaum3.com, ทุกท่านจำเป็นจะต้องทำตามเงื่อนไข การใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงนโยบายของทางเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง ซึ่งคุณต้องยินยอมตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

กรุณาอ่านข้อบังคับและเงื่อนไข ของการเข้าใช้บริการของ ufabettinaum3.com ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ทางเว็บไซต์กำหนดให้ผู้ใช้งานทุกท่าน ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเรา ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเท่านั้น
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลของท่านที่ทำการลงทะเบียนไว้กับเรานั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างดี ไม่มีการนำไปเผยแพร่อย่างแน่นอน
 3. การใช้งาน: การที่ท่านเข้ามาใช้บริการกับเรา ทุกท่าต้องปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไข ที่ทางเว็บของเรากำหนดไว้เท่านั้น
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: ufabettinaum3.com การให้บริการต่างบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งทางเราจะปฏิเสธความผิดชอบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งานทุกกรณี
 5. การยกเลิกสมาชิก: เมื่อเกิดการละเมิดข้อบังคับ หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเป็นสมาชิกของคุณในทันที
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ: ufabettinaum3.com จะไม่รับผิดชอบในความประมาท หรือการไม่เคารพกติกาใด ๆ ที่ส่งผลต่อความเสียหายของท่านในทุกกรณี
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ufabettinaum3.com ในกรณีที่ทางเว็บไซต์มีการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ข้อบังคับและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ufabettinaum3.com เป็นของ ufabettinaum3.com แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใด นำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
 9. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ถูกจัดทำขึ้นมาภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายอย่างชัดเจน การขัดแย้งที่เกิดขึ้น จะถูกพิจารณาตามกฎหมายจนถึงที่สุด
 10. การติดต่อ: ทางเว็บไซต์นั้นมีช่องทางติดต่อที่ง่าย พร้อมให้บริการสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราผ่านทาง contact @ufabettinaum3.com
 11. การละเมิดข้อตกลง: หากคุณละเมิดข้อตกลงที่ทางเว็บไซต์ หรือไม่กระทำตามกฎระเบียบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: การใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับและตกลงภายใต้ข้อกำหนดกับทาง ufabettinaum3.com อย่างชัดเจน
สมัครสมาชิก